راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • لباس روحانيت چراها و بايدها  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوري  
 •  فهرست کتاب
 •  

  دو لباسى

  اگر مباحث گذشته توان اثبات ضرورت يا فايدة لباس روحانيت را داشته باشد، اين ضرورت و فايده را به صورت عام و براى شرايط مختلف ثابت مى‏كند. اين لباس، لباس رسمى دائم روحانى است و اختصاصى به زمان، مكان يا موقعيت ويژه ندارد. طلبه به همان دليل كه لباس مى‏پوشد پوشيدن لباس را بايد ادامه دهد.

  روحانى برخلاف پليس كه ساعت كار محدودى دارد و تنها در همان ساعت به انجام وظايف صنفى مى‏پردازد در تمام ساعات شبانه‏روز روحانى است و هرگاه با مردم ارتباط برقرار مى‏كند رسالت‏هاى روحانيت را بردوش دارد.

  روحانى وظيفه دارد با عمل خود رفتار اسلامى را در موقعيت‏هاى مختلف به مردم نشان دهد و تجسم زندگى دينى و اخلاقى باشد. از اين رو همه وقت و همه جا مبلّغ آموزه‏هاى دين است؛ در مسجد، در مدرسه، در بازار، در خيابان، در ماشين و اتوبوس، در مجالس و....

  فوائد لباس روحانيت در همة اين محيطها انتظار مى‏رود و حضور روحانى در هر شرايطى پيام ويژه‏اى دارد. بر اين اساس شايسته است طلاب ملبّس بر پوشيدن اين لباس ثابت قدم باشند. و فقط در موارد استثنايى يعنى تنها در جايى كه پوشيدن اين لباس امكان ندارد يا موجب هتك احترام آن مى‏شود مثلاً هنگام ورزش كردن، اثاث‏كشى منزل، بنايى ساختمان و حضور در بعضى تفريحگاهها و... لباس را كنار بگذارد. تغيير لباس و دو لباسى كه بدون شك در ميان مردم پديده‏اى غيرمتعارف، سبك و عجيب تلقى مى‏شود احتمالاً ناشى از يكى از اين عوامل است:

  1. طلبه از داشتن اين لباس احساس سرشكستگى و كوچكى مى‏كند و از ابراز هويت خود لااقل در محيط خاصى شرم يا بيم دارد. چنين كسى كه تكليف خود را با موقعيت صنفى خويش روشن نكرده و ايمان كامل به روش زندگى خود ندارد بهتر بود از اول لباس نمى‏پوشيد و از اين پس نيز تا تعيين تكليف نهايى به اين لباس در نيايد.

  2. طلبه در شرايط خاص زمانى و مكانى ضرورتى در پوشيدن اين لباس نمى‏بيند. اين كس بايد بداند كه ضرورت پوشيدن اين لباس از فوائد آن جدا نيست و به يك معنى هيچ وجوب يا ضرورتى براى پوشيدن لباس وجود ندارد هر چه هست فوائد بى‏شمار و آثار مثبت فراوان اين لباس است كه در افزايش بازده فعاليت نهاد روحانيت به آستانة ضرورت مى‏رسد. و به اين معنى ضرورت لباس منحصر به شرايط خاص نيست و اگر اضافه كنيم كه تغيير لباس موجب وهن جايگاه روحانى در نگاه مردم و اتهام به تلوّن و منفعت‏جويى مى‏شود اين ضرورت پررنگ‏تر و برجسته‏تر خواهد شد.

  3. طلبه براى انجام برخى كارها احساس محدوديت مى‏كند و با تغيير لباس مى‏خواهد آزادتر و راحت‏تر باشد. اين عامل نيز دليل موجهى براى تغيير لباس نيست زيرا اگر چنين بود از اول نبايد اين لباس انتخاب مى‏شد. انتخاب اين لباس از ابتدا، به معنى پذيرش بعضى از محدوديت‏ها براى انجام يك رسالت بزرگ است و تحمل اين محدوديت‏ها هم قدمى در پيشبرد اهداف دين به شمار مى‏رود. و أجر متناسب با خود را دارد.

  اظهارنظر مردم در مقابل اين پديده بسيار متفاوت است. قشر جوان جامعه كه بيشترين آمادگى را براى شكستن قالب‏هاى متعارف از خود نشان مى‏دهد از تغيير لباس روحانى چندان برنمى‏آشوبد و چه بسا آن را اقدامى جالب توجه، جديد و شجاعانه ارزيابى كند. اما تودة جمعيت غيرجوان آن را به معنى تلوّن، تزلزل شخصيت، راحت‏طلبى، عدم پايبندى به لوازم روحانيت و... تفسير مى‏كند.

  • تعداد رکورد ها : 11
  کتاب لباس روحانیت, چراها و بایدها
   
  کتاب لباس روحانیت