راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • راه و رسم طلبگی  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوری  
 •  فهرست کتاب
 • عناوین و سرفصل‌های مجموعة متون و اسناد روحانیت

  یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که در بررسی و بازپژوهی مسائل حوزه انجام گرفته، مأخذشناسی تخصصی روحانیت است که با عنوان مجموعة متون و اسناد روحانیت توسط مؤسسة دین‌پژوهی بشری در 92 جلد رحلی در تعداد محدودی منتشر شده است. این مجموعه ـ با همة کاستی‌ها و نیازهایش ـ برای همة کسانی که در زمینة مسائل حوزه دغدغه و اهتمام دارند یک بشارت بزرگ به شمار می‌رود و آفاق امید را بر آنان می‌گشاید. به جهت اهمیت این موسوعه، فهرست آن را ذکر می‌کنیم.

  مجموعه متون و اسناد روحانیت، به سفارش مؤسسة فرهنگی دین پژوهی بشری، مدیر علمی: محمد نوری، با نظارت مهدی مهریزی و عبدالوهاب فراتی، 92 مجلد رحلی.

  دفتر 1. تاریخ روحانیت

         تاریخ عمومی

         ‌تاریخ روحانیت شیعه (بررسی کلی، سدة اول تا دهم، سدة دهم تا سیزدهم،
              سدة سیزدهم تا پانزدهم)

  دفتر 2. کلیات

         کتاب‌شناسی‌های منتشره روحانیت

         مأخذشناسی موضوعات مرتبط به روحانیت

         مأخذشناسی پایان‌نامه‌ها

         آثار علمی موجود در سایت پارسا

         رخدادهای فرهنگی مشتمل بر بررسی و معرفی کتاب، شبکة جهانی اینترنت،
              سایت‌ها، همایش‌ها، آمار و کارنامه‌نگاری

  دفتر 3. بررسی‌های عمومی

         تحلیل‌های عمومی (مسائل مختلف روحانیت، سیمای حوزه در مطبوعات،
              دیدگاه‌های خاورشناسان) خاطرات

         مصاحبه‌ها

         دیدگاه‌های امام خمینی

         دیدگاه‌های دیگران

  دفتر 4. نظام آموزشی

         کلیات (دیدگاه‌ها، اصلاح، مراکز و نهادها، مقررات و آداب)

         بررسی عمومی (تاریخ تعلیم و تربیت، طرح و برنامه‌ریزی، مشرب‌ها و دیدگاه‌ها)

         متون آموزشی (کتاب‌های درسی، اصلاح متون)

         علوم حوزوی

         رشته‌های درسی‌

         تدریس و تحصیل

  دفتر 5. نظام اداری روحانیت

         تشکیلات مدیریتی

         بودجة روحانیت و وجوه شرعی

  دفتر 6. نهادها و مراکز (بررسی‌های عمومی، مراکز آموزشی و پژوهشی)

  دفتر 7. ردیه و دفاعیه

  دفتر 8. مناسبات جهانی روحانیت

  دفتر 9. آسیب‌شناسی روحانیت

  دفتر 10. هنر

  دفتر 11. پژوهش‌های تطبیقی (تحلیل‌های عمومی و مقایسه‌ای، روحانیت مسیحیت،
              نقد روحانیت مسیحیت، روحانیت دیگر مکاتب و ادیان)

  دفتر 12. هویت جامعة روحانیت

         بررسی‌های عمومی

         اخلاق روحانیت

         زندگی عمومی مشتمل بر فعالیت‌های روزانه، لباس، استقلال اقتصادی و
              اجتماعی، و نظم

         شأن و منزلت و جایگاه اجتماعی

         جایگاه حقوقی و دینی

         اصلاح و بازسازی (اندیشه‌های اصلاحی، ساماندهی و بهینه‌سازی)

         قشرها و جریان‌ها (طبقه‌بندی، جریان‌های مذهبی، جریان‌های سیاسی،
              جریان‌های فرهنگی و فکری)

  دفتر 13. پراکندگی جغرافیایی حوزه‌ها و روحانیت

          قم

         تهران

          اصفهان

  قزوین

         دیگر حوزه‌های ایران (حوزه‌های شیعه، حوزه‌های اهل سنت)

         عراق (نجف، حله، کربلا، سامرا، بغداد، کاظمین)

         کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا (لبنان و سوریه، عربستان سعودی،
              کشورهای خلیج فارس، پاکستان و افغانستان)

         روسیه و ازبکستان

         آفریقا

         اروپا (آلبانی، بلژیک، بلغارستان)

         کانادا و آمریکا

  دفتر 14. مبارزات سیاسی

          نبردهای داخلی (بررسی‌های کلی، نبرد با استبداد، سایر نبردها)

          نبرد با استعمار

  دفتر 15. سیاست

         اندیشة سیاسی (تفکرات سیاسی، فقه سیاسی، اندیشة دین و سیاست، فرهنگ
              سیاسی)

         کارکرد سیاسی روحانیت (نقش سیاسی، فعالیت سیاسی)

         شؤون و مناصب (رهبری، قدرت، دورة صفویه، قانون‌گذاری)

         مشارکت سیاسی (حضور سیاسی، دفاع از حقوق مدنی مردم، رسالت سیاسی)

         تشکل‌ها و احزاب سیاسی (طبقه‌بندی گروه‌ها و جریان‌ها، فدائیان اسلام،
              گرایش‌ها، روحانیت مبارز، مشرب‌ها، دیگر گروه‌ها و جریان‌ها)

  دفتر 16. فعالیت‌ها و خدمات اجتماعی

         کارکرد اجتماعی (خدمت به جامعه، عملکرد اجتماعی، کارویژه‌ها)

         جامعه‌سازی (مبارزه با مفاسد، تأسیس جامعه مطلوب، گسترش عدالت)

         تبلیغ و دعوت

         منزلت اجتماعی (نفوذ مردمی، کارهای اجتماعی، رابطه با اقشار)

         رسالت و وظایف

         شعائر دینی و عزاداری

         تربیت اخلاقی (اصلاح جامعه، ترویج اخلاق، هدایت، نقادی کارنامة روحانیت)

  دفتر 17. فعالیت فرهنگی

         فرهنگ‌سازی (نقش و جایگاه فرهنگ، تمدن‌سازی، رویکردها)

         کتابخانه و کتابداری (بررسی کلی، تاریخ، نقش و کارکرد، انواع کتابخانه‌ها)

         نگارش و پژوهش (نویسندگی، تحقیق، ترجمه، تولید اندیشه و علم، کارنامة
              علمی روحانیت)

         روزنامه‌نگاری و خدمات مطبوعاتی (تاریخ، روزنامه‌نگاری، روزنامه‌نگاران
              روحانی، نشریات حوزوی)

         چاپ و نشر (انتشارات، کتاب)

         روابط فرهنگی (کامپیوتر و اینترنت، روابط با مراکز و جریان‌ها)

  دفتر 18. انطباق اسلام با مقتضیات جدید

         تحولات تاریخی اجتهاد

         نقش زمان و مکان در پویایی فقه

         واقعیت‌ها و اجتهاد مطلوب

         کارایی و نقش اجتهاد

         تجدد و نوسازی

  دفتر 19. مرجعیت

         تاریخ (تاریخ عمومی، دورة پهلوی و جمهوری اسلامی، خاورمیانه)

         ساختار تشکیلاتی (سازمان و نظام، تعیین و انتخاب، نقش و جایگاه اجتماعی،
              روابط بین مراجع)

         شرایط (شرایط عمومی، اخلاق، هدایت فکری و شرعی)

         عملکرد (فعالیت سیاسی اجتماعی، مبارزات، فعالیت علمی، فعالیت برون مرزی)

         شخصیت‌شناسی

         سازوکار و خدمات (ابعاد، کارکرد، آسیب‌شناسی، خدمات)

  دفتر 20. نخبگان روحانیت

  دفتر 21. مناسبات و روابط

         رابطه با جریانات و گروه‌ها (روشن‌فکران، صوفیان، احزاب و گرایش‌ها)

         رابطه با جامعه (ارتباط با مردم، تکفیر، مبارزه با فرقه‌های انحرافی)

         رابطه با اقشار جامعه (جوانان، زنان، اقشار فرهنگی)

  دفتر 22. رهبری جنبش‌ها و نهضت‌ها

         بررسی کلی

         نهضت نتباکو

         مشروطیت (شالوده‌های فکری، گرایش‌ها و جریان‌ها، عملکرد و کارنامة
              روحانیت، آسیب‌شناسی)

         نهضت ملی نفت

         انقلاب اسلامی ایران (بررسی عمومی و تاریخی، نقش روحانیت در پیدایش
              و تداوم)

         نهضت‌ها و جنبش‌های خاورمیانه (عراق، ترکیه، لبنان)

         شبه قارة هند

         پاکستان

         افغانستان

  دفتر 23. مناسبات روحانیت و حکومت‌ها

         بررسی عمومی (رابطه با دولت‌ها، رابطه با سلطنت، رابطه با روحانیت و
              دولت‌ها در غیر ایران)

         صفویه

         دورة قاجاریه

         دورة پهلوی

         دورة جمهوری اسلامی

  دفتر 24. هویت جامعه روحانیت

         روابط درون سازمانی (روابط حوزه‌ها با یکدیگر، تعامل روحانیون و
              جریان‌های روحانی)

         جریان‌های مذهبی

         جریان‌های سیاسی

         جریان‌های فرهنگی و فکری

   

  • تعداد رکورد ها : 97
  017