راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • راه و رسم طلبگی  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوری  
 •  فهرست کتاب

 •    پیش گفتار
        چند سخن در باب اقدامات تربیتی
        این اثر
     فصل اول: برنامه‏ریزی
        ضرورت برنامه‏ریزی
        آشنایی با برنامه‏ریزی
        اصول حاکم بر برنامه
           اصل اوّل: جامعیت
           اصل دوم: هماهنگی و توازن، تناسب تقریبی
           اصل سوم: تنوع
           اصل چهارم: برخورداری از نگاه کلی
           اصل پنجم: زمان‏مندی
           اصل ششم: پوشش کامل
           اصل هفتم: استحکام (اعتقاد به برنامه)
        توان برنامه‏ریزی
        نکاتی پیرامون برنامه‏ریزی
     فصل دوم: طلبگی
        فلسفه پیدایش و رسالت روحانیت
        هویت طلبه
        طلبگی و روحانیت
        ویژگی‏های کنونی حوزه
           بحران منابع انسانی
           حوزه، بهترین پایگاه آشنایی با دین
        بایسته‏های طلبگی
           شکیبایی و پایداری
           کارآمدی و توانمندی
              ارزش انسان در حیات اجتماعی
              طلبه کارآمد
                 1. کارآمدی در فهم دین و تشخیص بدعت از سنت
                 2. کارآمدی در انتقال معارف و ابلاغ دین
                 3. کارآمدی در تربیت
                 4. مهارت‏های عمومی
              فرایند تحصیل کارآمدی
           تحصیل حوزوی
              ضرورت تحصیل
                 1 ـ ارزش تفقه
                  2 ـ سربازان نبرد فرهنگی
                  3 ـ نهال‏فروشی حوزه
                  4 ـ ثمرات متفاوت

  5  یاوران امام عصر
              دورنمای برنامه تحصیلی
              دروس اصلی
              درس خارج
              نیازهای طلبه و ابعاد رشد
                 1 ـ بعد معنوی و اخلاقی
                 2 ـ بعد علمی
                 آشنایی با محتوای دین در دوره تحصیل
                 ارتباط مستمر با قرآن
                 ارتباط مستمر با احادیث
                 مطالعه آثار شهید مطهری
                 3 ـ بعد جسمی
                 4 ـ بعد اجتماعی
                 5 ـ بعد هنری
                 6 ـ بعد صنفی
                 مطالعه پیرامون حوزه
                 فنون و مهارت‏ها
                 تدریس علوم حوزوی
                 فعالیت‏های گروهی
                 فعالیت‏های فرهنگی و تبلیغی
     فصل سوم: برنامه زندگی طلبه
        طرح کلان فعالیت‏های طلبه
        صفحات زندگی حوزویان
        دورة رشد و تحصیل
        برنامة شبانه روز
        زمان‏ها
        برنامه علمی
     فصل چهارم: سامان فعالیت‏های فرهنگی در برنامه کاری طلبه
        مراکز فرهنگی
        انواع فعالیت‏های فرهنگی
        ویژگی‌های فعالیت فرهنگی
     فصل پنجم: طلبه و آهنگ فعالیت‏های فصل تابستان
        ویژگی‌های دورة تحصیلی سطح 2
        در تابستان چه کنیم؟
     فصل ششم: جهت‌گیری تخصصی طلبه
        پرسش‌ها
           خلاصة پرسش‌ها
           پاسخ سؤال اول: یک بعدی یا چند بعدی؟
           پاسخ سؤال دوم: نیاز به دین‌شناسی چقدر و چگونه؟
           پاسخ سؤال سوم: جایگاه علوم اسلامی
           پاسخ سؤال چهارم: نسبت برنامه آموزشی حوزه با دین‌شناسی
        پایان تحصیل طلبه
        انتخاب تخصص
           1. آشنایی با گزینه‌ها
           2. تشخیص نیاز اجتماعی
           3. استعداد و علاقه شخصی
              فرایند تشخیص استعداد و نشانه‌های آن
        مراکز تخصصی
        پس از انتخاب تخصص
        مدرک تحصیلی
     منابع

   

  جلد دوم                                                                   
     
     
     
     مقدمه
     ارزش و افتخارات طلبه
     باز اندیشی در دانش نحو
        علوم ادبی، گزارش و تحلیل استعمالات
        شیوه عمل نحویان
        نمونه‏های خارج از قاعده
        نگاهی به کتب نحو
            تفکیک کامل نحو از دانش‌های دیگر
            ترتیب منطقی مباحث
            تحلیل صادق
        خاتمه
     جایگاه «شرح لمعه» در متون حوزوی
        ویژگی اصلی
        فواید جانبی
        جایگزین‏ها
        شیوة تحصیل
        در حاشیة تحصیل
     نقش تکرار آموخته‏ها در فرایند تحصیل
        فوائد مرور
        گونه‏های تکرار
     مراحل و دوره‌های تربیتی
        1.      اطاعت و فرمان‌برداری فرزند
        2. پاسخ به درخواست فرزند
        3. نظارت و کنترل فرزند
        4. آزادی و محدودیت
        5. تنبیه و تشویق
        6. تعلیم و آموزش
        7. دفع شبهات
        پس از 21 سال
     کالبد شکافی قانون حضور و غیاب و پیشنهاد «حد نصاب»
        بررسی پشتوانه‏های نظری آئین‏نامه
        پیشنهاد «حدّ نصاب»
        مزایا و محسّنات این طرح
           1. استحقاق مرخصی
           2. کوچک ساختن نظام اداری و صرفه‏جویی در وقت طلاب و مسئولان
           3. پرداختن به راهکارهای تربیتی به جای برخوردهای حقوقی
           4. ایجاد میدان اختیار و فضای رشد
           5. ابراز اعتماد و رفع تلقّی تحقیر و توهین
           6. حفظ فرهنگ پربهای حوزوی
        بررسی آیین‏نامه موجود
        سخن آخر
     پذیرش و جذب طلاب علوم دینی
     طرح آشنایی با قرآن
        ویژگی‌ها
        کیفیت اجرا
     سیر مطالعة آثار شهید مطهری
     عناوین و سرفصل‌های مجموعة متون و اسناد روحانیت
     برای مطالعة بیشتر
     منابع

   

  • تعداد رکورد ها : 97
  017