راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • زی طلبگی؛ هنجارشناسی جلوه‌های رفتاری حوزویان  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوری  
 • تعداد بازدید :  
 • 19490  
 •  فهرست کتاب
 • فصل سوم:تطبیق قواعد كلی بر پرسش‏های اساسی

  اكنون پس از بیان این شاخص‏های كلید پاسخ بسیاری از چراها را یافته‏ایم و كبریات قیاس اخلاقی را فراهم آورده‏ایم. بدون شك هر حكمی دایر مدار علت خویش است. اگر آن علت وجود داشته باشد، حكم هست و اگر آن علت از بین رود، حكم نیر به دنبال آن خواهد رفت. با دانستن سبب خوبی و بدی هر یك از این رفتارها و حالات، به مصداق مفاد «العلة تُعمّم و تُخصّص» می‏توان در داوری نسبت به موضوعات و تشخیص هنجار یا نابهنجار بودن آنها خبرگی یافت و در بند دریافت دستورالعمل جزئی نماند. بدین جهت این بار به صورت قیاس اقترانی شكل اول به اثبات نادرستی و نابهنجاری برخی از رفتارها می‏پردازیم.

  مثلاً اگر بخواهیم خوبی و بدی رفتار خاصی مانند آدامس جویدن در ملأ عام را برای روحانی بررسی كنیم، كافی است حد وسط را از میان قواعد كلی فوق پیدا كنیم و به آن پیوند دهیم:

  صغری: آدامس جویدن برای طلبه خلاف عرف است و سبك تلقی می‏شود.

  كبری: انجام هر كار خلاف عرفی كه نشان از رشدنایافتگی و كودك‏منشی شخص باشد، در منظر عموم بد است.

  نتیجه: آدامس جویدن برای روحانی در منظر عمومی بد است.

  این تمرین و تطبیق را تا به دست آوردن تسلط كامل، در موارد فراوان دیگری نیز تكرار خواهیم كرد. اكنون به پرسش‏های اولیه بحث باز می‏گردیم:

  • تعداد رکورد ها : 27
  زی طلبگی