راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • به كجا و چگونه  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوري  
 •  فهرست کتاب
 • اصل چهارم: برخورداری از نگاه کلی

  برای برنامه‏ریزی لازم‏است مجموع زمینة فعالیت، درنظر گرفته‏شود. برنامه‏ریزی برای  «امروز» بدون درنظرگرفتن کل عمر چندان نتیجه‏بخش نیست. وظیفة امروز ما بریده از کل عمر تعریف نمی‏شود و قابل تشخیص نیست.

  گوشة یک زمین می‏تواند مکانی برای احداث پارکینگ، اتاق‏خواب یا سرویس باشد. این‏که کدام‏یک از این‏ها نهایتاً در این‏مکان قرار داده‏شود، مشروط به درنظرگرفتن پلان کلی ساختمان است. در لحظة عمل نباید برای همان لحظه برنامه‏ریزی کرد. هرزمان برای چندین نوع فعالیتِ لازم و مفید قابلیت دارد و آنچه که وظیفة نهایی این زمان را مشخص می‏کند، نگاه کلی به مجموع حوزة اختیار، و برنامه‏ریزی هماهنگ و متوازن برای آن است.

   

  • تعداد رکورد ها : 208
  کتاب به کجا و چگونه
   
  الی این و کیف (ترجمه عربی کتاب به کجا و چگونه)
   
  مقصد رشد اخلاقی
   
  چکیده کتاب به کجا و چگونه