راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • به كجا و چگونه  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوري  
 •  فهرست کتاب
 • اصل دوم: هماهنگی و توازن، تناسب تقریبی

  در برنامة کامل تناسب اجزا و عناصر  «به طور تقریبی» حفظ می‏گردد. کلمة  «به طور تقریبی» اهمیت فراوانی در این جمله دارد زیرا در یک زمینة مشخص وبرای رسیدن به یک هدف معین، بیش از یک طرح و برنامه می‏توان ارائه داد. مثلاً برای ساختن یک منزل مسکونی در زمینی مشخص بر اساس سلیقه‏های مختلف، نقشه‏های متعددی می‏توان کشید. هیچ یک از این نقشه‏ها ترجیح قطعی بر دیگری ندارد و همه زیبا و کامل طراحی شده‏اند. کامل بودن نقشه‏ها در این است که:

   1- همة اجزای لازم برای یک واحد مسکونی در آن‏ها یافت شود.

   2- نسبت میان اجزا به طور تقریبی محفوظ ماند.

  وجود  «حمام» درمنازل مسکونی ضروری است ونبودن آن نوعی کاستی در طراحی نقشه به‏شمار می رود. مساحت آن هم به طور تقریبی روشن است. مثلاً نباید از اتاق پذیرایی و حیاط، بزرگ‏تر یا از یک مترمربع کوچک‏تر باشد. با این اطلاعات می‏توان  «حمام» را در هرگوشة زمین پیش‏بینی کرد، به‏شرطی که در ترکیب کلی، تناسب‏ها برهم نخورد. در طراحی اندام انسان، وجود همه اعضا ضروری است. نبودن هریک از اندام‏ها نوعی معلولیت است. اندازة چشم و گوش و دهان، فواصل میان اعضا و نسبت های کلی هم، به طور تقریبی رعایت شده است. کم و زیادشدن این اندازه‏ها تا حدودی امکان‏پذیر است و موجب اختلاف شکل انسان‏ها می‏شود. اما اگر این اندازه‏ها و نسبت‏ها یکباره برهم خورد، آن‏چه به دست می‏آید، پدیدة دهشتناکی است!

  برنامة زندگی، عناصری ضروری دارد که با نسبت‏های تقریباً مشخصی باید در کنار هم قرار داده شوند. نبودن هریک از آن عناصر یا برهم‏خوردن شدید نسبت‏ها، طرح نهایی را غیرقابل تحمل و ناقص می‏نماید، گرچه کم و زیاد شدن اندک اندازه‏ها و نسبت‏ها دست ما را برای طراحی‏های مختلف ونتایج متفاوت بازمی‏گذارد. به بیان دیگر تشخیص اولویت‏ها در طراحی نمای کلی برنامه - باتوجه به اهداف و انتظارات - امکان‏پذیر است ولی این بدان معنی نیست که برای رسیدن به هدف تنها یک طرح بتوان ارائه داد و جایگاه قطعی مشخص یا اندازة واحدی برای هر فعالیت بتوان تعریف کرد. این‏گونه نیست که برای هر لحظه تنها یک برنامة مفید پیش روی ما باشد و تخلف از آن نظام برنامة ما را به‏کلی به‏هم‏ریزد!

  نوعی قابلیت انعطاف وجابجایی در برنامه متناسب با سلیقه‏های‏مختلف وجود دارد که شرط إعمال آن پاسداری از تمام عناصر و حفظ اندازه‏ها و نسبت‏های کلی است. این سوال که  «الان چه کنم؟ »،  «جمعه این هفته چه برنامه‏ای داشته باشم؟ »،  «تابستان امسال را چگونه بگذرانم؟ » از بنیاد، سوال ناتمامی است و هیچ کس نمی‏تواند به آن پاسخ بگوید، مگر آنکه طرح کلی حاکم بر برنامه را برای او مشخص کنیم. این پرسش شبیه آن است که قبل از مشخص کردن کاربری زمین و طراحی نقشة کلی آن بپرسیم، این گوشة زمین را به چه چیز باید اختصاص داد؟  «این گوشة زمین» هویتی مستقل از کل زمین ندارد، که بدون در نظر گرفتن کل، تکلیف آن را بتوان معین کرد. سلیقة طراح ساختمان، پس از درنظر گرفتن فضای کل زمین جایگاه خاصی برای هر یک از اتاق‏ها، آشپزخانه، هال و. . . تعیین می‏کند.  «برنامه‏ریزی» هنر حفظ اولویت‏ها و اهمیت‏ها در سطح کلی و ترجیح سلیقه‏مند یکی از امور بر دیگری در سطح جزیی است. [1]

  اجرای عملی این اصول، این‏گونه صورت می‏پذیرد: هرگاه متوجه ضرورت یک فعالیت شدیم، تلاش کنیم بی‏درنگ آن‏را در مجموع فعالیت‏های خود بگنجانیم. درابتدا ابعاد اهمیت آن فعالیت در مقایسه با امور دیگر برای ما به‏خوبی معلوم نیست. اما دو سر طیف حداقل و حداکثر آن که محدودة اختیار ما را تشکیل می‏دهد کاملاً روشن است و به یقین می‏دانیم که کم‏تر از این مقدار و بیش‏تر از آن مقدار، برای ما لازم یا مقدور نیست. مثلاً ورزش روزانه حداقل یک ربع ساعت برای ما ضروری و بیش از یک ساعت نیز برای ما مقدور نیست. این طیف که دایرة تردید ما را تشکیل می‏دهد اجمالاًبرای ما وظیفه و مسؤولیت می‏آفریند. اگر مقدار کم‏تر را در دستور کار و برنامة خود قرار دهیم و به آن التزام عملی داشته باشیم، آرام آرام تجربه وبصیرت بیشتری فراهم می‏آید و اندازة ضرورت آن کار را بهتر تشخیص می‏دهیم. ولی اگر به بهانة ناآگاهی از حدودِ دقیقِ اهمیتِ یک کار، به‏کلی آن را رها کنیم، هیچ‏وقت تردید و ابهام، ما را رها نخواهد کرد. تشخیص نسبت‏ها و اولویت‏ها در ابتدای راه تنها در حدود کلی و اجمالی امکان‏پذیر است ولی پس از حرکت و عمل، به جزئیات هم سرایت می‏کند و دایرة ابهام و ناآگاهی را به‏مرور کوچک می‏گرداند.

  • تعداد رکورد ها : 208
  کتاب به کجا و چگونه
   
  الی این و کیف (ترجمه عربی کتاب به کجا و چگونه)
   
  مقصد رشد اخلاقی
   
  چکیده کتاب به کجا و چگونه