راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • به كجا و چگونه  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوري  
 •  فهرست کتاب
 • اصل اوّل: جامعیت

  برنامه باید جامع باشد. یعنی تمام اجزا و عناصر لازم، در آن حضور داشته باشد. مثلاًبرای طراحی یک واحد مسکونی، حیاط، اتاق، آشپزخانه، هال و سرویس لازم است. گلخانه و پارکینگ هم گرچه به آن مرتبه ضرورت ندارد، اما در زیبایی و کمال نقشة کلی ساختمان مؤثر است. یک اتومبیل سواری علاوه بر موتور به چرخ و اتاق و صندلی و چراغ نیاز دارد و فقدان هریک از این اجزا نقیصه‏ای غیر قابل تحمل است.

  تمام آنچه در برنامه پیش‏بینی می‏شود، قید  «وجوب» دارد. مثلاً اگر در برنامة شبانه روز خود نیم ساعت ورزش و هفت ساعت کار علمی درنظر گرفتیم، باید به نیم ساعت ورزش همان قدر اهمیت داد که به هفت ساعت درس و بحث. نه به بهانة اهمیت کار علمی می‏توان از ورزش چشم پوشی کرد و نه به بهانة اهمیت ورزش می‏توان مطالعه را تعطیل ساخت. در این فرض نیم ساعت ورزش همان مقدار واجب است که هفت ساعت کار علمی، و هر کدام که ترک شود خللی در تعادل برنامه و تأمین نیازهای ما پدید خواهد آمد.

  بخشی از نیازها هرچند در برنامه قید نشود، به صورت طبیعی مورد توجه قرار می‏گیرد  (مثل غذا خوردن و اقامة نماز) . ولی برخی دیگر مورد غفلت واقع می‏شود. تأکید جدی بر این دسته، موجب می‏شود خلأی در شخصیت انسان باقی نماند و هیچ قدرتی یا عاملی نتواند با بزرگ‏نمایی این نیازها ما را دچار احساس خسارت کند یا تناسب و تعادل برنامة ما را یکباره به‏هم ریزد

   

  • تعداد رکورد ها : 208
  کتاب به کجا و چگونه
   
  الی این و کیف (ترجمه عربی کتاب به کجا و چگونه)
   
  مقصد رشد اخلاقی
   
  چکیده کتاب به کجا و چگونه