راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • به كجا و چگونه  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوري  
 •  فهرست کتاب
 • اصل ششم: توان سازی

  نفس انسان که در ابتدای تولد ضعیف، بسیط و بی‏رنگ است، به مرور زمان، توانایی‏های مختلفی کسب می‏کند و در گذر ایام صورت مشخصی می‏یابد. این توانمندی‏های ثابت نفس را  «ملکه» نامیده‏اند. هر ملکه صفتی برای جان آدمی است که با اراده و اختیار او و بر اثر تکرار عمل، در طی زمان پدید آمده و پس از پیدایش، انجام عمل را سرعت و سهولت می‏بخشد.

  ملکات نفس انسان را به چند گروه گسترده می‏توان تقسیم نمود:

  الف) پاره‏ای از ملکات،  «جسمانی» است و بیشتر در اعضای بدن ظهور و بروز دارد. به‏دست آوردن این دسته از مهارت‏ها  «تربیت بدنی» به شمار می‏رود. مانند مهارت راه رفتن، شنا، سوارکاری و دیگر انواع ورزش‏های جسمی.

  ب) پاره‏ای دیگر از ملکات، توانمندی‏های  «ذهنی» هستند و به‏دست آوردن آن‏ها  «تربیت ذهن» به شمار می‏رود. مانند ملکة تمرکز، دقت، یادسپاری، یادآوری، سرعت انتقال، قدرت تجزیه و تحلیل و نقادی، تفکر، برنامه‏ریزی، و انواع ورزش‏های فکری.

  ج) دستة دیگری از ملکات، صفات  «روحی» و  «قلبی» انسان است که در کتب اخلاقی به آن‏ها پرداخته شده‏است. ملکة فاضلة شجاعت، سخاوت، حلم، تواضع، تسلط بر نفس، صلابت و جدیت و ملکة رذیلة نفاق، مکر، ریا و قساوت از این قبیلند. تحصیل ملکات فاضلة اخلاقی  «تربیت جان» و تلاش برای به‏دست آوردن قلب سلیم محسوب می‏شود.

  د) ملکات پیچیدة دیگری نیز وجود دارد که برآیند چندین توانایی مختلف در وجود آدمی است؛ مثلاًملکة تندخوانی که محصول ترکیب توانایی چشم و تمرکز ذهن است. اکثر هنرها و حرفه‏ها مانند گلدوزی، آشپزی، نجاری، آهنگری، خاتم‏کاری و. . . در این گروه جای می‏گیرند.

   

  • تعداد رکورد ها : 208
  کتاب به کجا و چگونه
   
  الی این و کیف (ترجمه عربی کتاب به کجا و چگونه)
   
  مقصد رشد اخلاقی
   
  چکیده کتاب به کجا و چگونه