راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • به كجا و چگونه  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوري  
 •  فهرست کتاب
 • شرط دوّم تکلیف: توان و اختیار

  یکی دیگر از شرایط تکلیف،  «توان» است. یعنی نمی‏توان کسی را که قدرت بر انجام کاری ندارد، به آن کار تکلیف یا توصیه نمود. با ازبین‏رفتن قدرت، تکلیف هم ساقط می‏شود. بنابراین، مسؤولیت ما همیشه محصور در دایرة  «توانایی» ما است. مراد از  «قدرت» در این جملات تنها نیروی بازو و قدرت بدنی نیست؛ نیروی فکری، عادات و توانمندی‏های روحی، ابزار و وسایل، همکار و همراه  (نیروی انسانی) ، قوانین و فرهنگ عمومی، و خلاصه مجموعة امکانات مادی و معنوی، در  «اختیار» ما نسبت به انجام یک کار تأثیر دارد.

  دردآور و تأسف‏انگیز این‏که ما همیشه با محدودیت مواجهیم. بسیاری از کارهایی را که لازم می‏دانیم به جهت نداشتن سرمایة مالی، و امور دیگری را به جهت نداشتن ابزار و وسایل کافی نمی‏توانیم انجام دهیم. گاهی عادات گذشته ما مانع از انجام یک عمل می‏شود. گاهی فرهنگ عمومی و شرایط اجتماعی، اجازة حرکت به ما نمی‏دهد. گاهی نیاز به همکاری دیگران داریم و هیچ کس یاری نمی‏کند. گاهی فرصت کافی برای عمل باقی نمی‏ماند. گاهی سرزنش دیگران، روحیه ما را خرد و انگیزة ما را سست می‏گرداند. گاهی خستگی شدید بر ما فشار می‏آورد. گاهی سر و صدای محیط، تمرکز ما را برهم می‏زند، و خلاصه درگیری با انواع محدودیت‏ها و جبرها ما را به ستوه می‏آورد. در چنین شرایطی چه باید کرد؟

   

  • تعداد رکورد ها : 208
  کتاب به کجا و چگونه
   
  الی این و کیف (ترجمه عربی کتاب به کجا و چگونه)
   
  مقصد رشد اخلاقی
   
  چکیده کتاب به کجا و چگونه