راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • به كجا و چگونه  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوري  
 •  فهرست کتاب
 • 3) فقط هر چه می‏دانی عمل کن. نمی‏دانی، عمل نکن.

  بزرگان علم و عمل توصیه کرده‏اند که آدمیان، برای حرکت خود مسیری مطمئن و مستحکم انتخاب نمایند و همة عمل خود را بر مدار  «علم و یقین» تنظیم کنند. یعنی تا هنگامی که از  «صحت» و نیز  «فایده یا ضرورت» کاری مطمئن نشده‏اند، به‏آن اقدام ننمایند. اقدام به کار، بدون ایمان و اطمینان به آن، زبانه‏های تزلزل، تردید و دودلی را در وجود ما شعله‏ورتر می‏سازد. پس هرچه می‏دانیم  (صحیح و مفید است) و فقط هرچه می‏دانیم  (صحیح و مفید است) عمل کنیم.

  امام صادق  (ع) : »العامِلُ عَلی غَیرِ بَصیرَةٍ کالسّائِرِ عَلی غَیرِ الطَّریقِ، فَلایزیدُهُ سُرعَةُ السَّیرِ إِلاّ بُعداً «[8]

  کسی که بدون بینش عمل کند، همچون کسی است که در بیراهه رود، چنین کسی هرچه تند رود از راه دورتر می‏افتد.

  رسول اکرم  (ص) : »مَن عَمِلَ عَلی غَیرِ عِلمٍ، کانَ ما یفسِدُ أَکثَرَ مِمّا یصلِح «[9]

  کسی که بدون علم، عمل کند، آن‏چه خراب می‏کند بیش از آن است که درست می‏کند.

   «آن‏چه را که دانستیم، عمل نماییم و آن‏چه را که ندانستیم، توقف و احتیاط نماییم تا معلوم شود، هرگز پشیمانی و خسارت، در ما راه نحواهد داشت؛ این عزم اگر در بنده ثابت و راسخ باشد، خدای بزرگ، أولی به توفیق و یاری خواهد بود.  «[13] »خداوند، توفیق مرحمت فرماید که آن‏چه را می‏دانیم، زیر پا نگذاریم و آن‏چه نمی‏دانیم توقف و احتیاط نماییم تا معلوم شود. نباشیم از آن‏ها که گفته‏اند:

  پی مصلحت مجلس آراستند

  نشستند و گفتند و برخاستند.  «[18]

   

  • تعداد رکورد ها : 208
  کتاب به کجا و چگونه
   
  الی این و کیف (ترجمه عربی کتاب به کجا و چگونه)
   
  مقصد رشد اخلاقی
   
  چکیده کتاب به کجا و چگونه